Bowtech til hunde, katte og mindre dyr

CCmrt™ – Cat and Canine Muscle Release Therapi

Bowtech til hund/kat og mindre dyr

En muskelafslappende terapi til hund/kat og mindre dyr

Bowtech/CCmrt™ er en blid terapiform, hvor man med små lette tryk hjælper kroppen til afslapning, dette giver kroppen mulighed for at genoprette sig selv.
Terapeuten laver typisk 2-8 tryk og venter så minimum 2 min. Pausen er meget vigtig, for det er her kroppen får tid til at afspænde, før det næste sæt greb laves. Bowtech/CCmrt™ giver kroppen mulighed for at finde tilbage til sin oprindelige balance. Mange af grebene udføres hen over meridianbanerne kendt fra den Klassiske Kinesiske Medicin.

Bowtech/CCmrt™ virker fordi kroppen bringes i en afslappet tilstand hvor muskler afspændes. Når muskler afspændes, frigøres led og fastholdte knogler får mulighed for at dreje sig på plads.

Når muskler ikke længere behøver at fastholde en spænding, frigives energi så organsystemerne får mulighed for at arbejde, som de skal.

Nogle individer vil opleve at kroppens afspænding forløser lagrede følelser, hvilket kan give anledning til positive adfærdsændringer. Hyggehunde, arbejdshunde og hunde der bruges til konkurrence, løb og udstilling kan alle have glæde af Bowtech/CCmrt™.

Vi har erfaring med at afspændingen har effekt på:

bevægelighed, muskler og fastlåste led f.eks. skævheder, knæ-, bækken- og kæbeproblemer, organubalancer f.eks. mave/tarm-, nyrer-, åndedræts-problemer, dræning af lymfer, kolik og meget mere.

Hvad er BOWTECH til dyr?

Bowtech er udviklet af Australske Tom Bowen i 1950’erne.
Han brugte det primært til mennesker, men også til dyr.

CCmrt™ er udviklet af Alison Goward efter 17 års forskning.

Hun er senior instruktør ved ”The Bowen Therapy Academy of Australia”(Bowtech til mennesker). CCmrt™ er udviklet ud fra principperne i Bowtech behandlingen, kombineret med Alisons store viden fra hendes tid som veterinærsygeplejerske og opdrætter af spanske heste. Hun er i dag direktør for ©EMRT™ Equine Muscle Release Therapy Pty. Ltd og rector for “Equus College of Learning & Research” (Institut til udvikling af viden om heste) i Australien.

Instruktøren der underviser i Danmark er uddannet og godkendt af Alison Goward. Hun hedder Lynley Moroney og er fra New Zealand. Undervisningen forgår på engelsk, med oversættelse efter behov. Danske manualer er under udarbejdelse.

KURSER

1 dags CCmrt™ - Førstehjælpskursus

Her lærer du nogle FÅ greb til afspænding i akut situationer.

Desuden lærer du sikkerhed i forhold til at arbejde med skadede dyr.

Du lærer se på hundens/kattens signaler i forhold til akutte tilstande.

Alle med interesse for hunde/katte er velkomne.

Efter dette kursus må du kun arbejde på egne dyr.

Redere, veterinærsygeplejersker og dyrlæger må bruge det professionelt.

4 dages CCmrt™ - Intro kursus Afspænding – Level 1

For at deltage skal du have erfaring med håndtering af hunde/katte.

På dette kursus lærer du en del greb så du kan lave en all round afspænding af hunden/katten.

Denne afspænding vil åbne kroppen op, og mange skævheder og ubalancer vil med denne afspænding rette sig op.

Desuden kigger man på hvordan man spotter problemer i bevægelses mønstre. Vi tester for spændinger.

Efter dette kursus kan man så tage stilling til om man ønsker at forsætte på Level 2 og 3 og blive afspændingsterapeut.

Efter dette kursus arbejder man primært på egne dyr.

2 x 4 dage CCmrt™ – Afspændingsterapeut – Level 2+3

For at deltage skal du have afleveret og godkendt 3 case storries ud fra det du har lært på Level 1.

På disse kursus går man yderligere i dybden med det man tidligere har lært på Level 1.

Man lære nye greb til afspænding af problemer relateret til f.eks. haser, knæ, skulder, åndedræt, kæber, nakke og andre specifikke områder.

Man ser desuden på adfærds problemer der skyldes smerter, og håndtering af skadede dyr osv.

Man skal mellem Level 2+3 lave en opgave i fysiologi og anatomi, og lave 7 case storries. Level 3 er både eksamen og man lærer nye greb.

Efter dette kursus er du godkendt til at arbejde på andres dyr.

Udover det skal man inden Level 3 have deltaget i min. Modul 1 i menneske Bowtech og en dyrlægedag.

Videre uddannelse:

Når man har bestået Level 3, er der mulighed for at videreuddanne sig på højere Levels og evt. videre uddanne sig til instruktør.

Behandling:

Kursus tilmelding, datoer og betaling

 

1 dags Bowtech CCmrt™ – Førstehjælpskursus.

4 dages Bowtech CCmrt™– Intro kursus Afspænding – Level 1

4 dages Bowtech CCmrt™– Intro kursus Afspænding – Level 2 

4 dages Bowtech CCmrt™– Intro kursus Afspænding – Level 3

Tilmelding og spørgsmål 

Lene Rødshagen på tlf. 24 25 22 18 eller e-mail: LR@energipunktet.dk.
Betaling til Mobilpay: 24 25 22 18
Ret til ændringer forbeholdes.