Etiske regler

Klager sendes til formanden for Etisk råd:
Cristina Larsen, Møllebjergvej 20, 3230 Græsted.

Etiske regler for BOWTECH® Danmark

Regelsæt for god klinisk praksis

Enhver BOWTECH®-terapeut, der er medlem af BOWTECH® Danmark forpligter sig med sin indmeldelse at overholde følgende etiske regelsæt:

§ 1 Formål

BOWTECH® Danmarks etiske regelsæt har til formål at styrke god praksis og fremme et tillidsfuldt samarbejde mellem BOWTECH®-terapeut og klienter, kolleger og det omgivende samfund.

1.a

Foreningens etiske regelsæt og ændringer hertil skal godkendes på en generalforsamling.

§ 2 Kollegiale forhold

Alle medlemmer af BOWTECH® Danmark skal behandle kolleger på en professionel, ansvarlig og etisk korrekt måde.

§ 3 Tavshedspligt

BOWTECH®-terapeuten har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virke får om deres klient.

§ 4 Patientjournal/Klientjournal

BOWTECH®-terapeuten skal føre journal over deres behandlinger af den enkelte klient med angivelse af dato for hver enkelt behandling, den lidelse behandlingen er givet for, og behandlingens virkning, samt opbevare alle klientjournaler forsvarligt og utilgængelig for uvedkommende og i øvrigt sætte sig ind i og overholde patientdataloven.

§ 5 Lægeordineret medicin m.v

BOWTECH®-terapeuten skal anbefale en klient at søge læge m.v., hvor dette må anses som tilrådeligt. BOWTECH®-terapeuten må aldrig fraråde klienten lægeordineret medicin eller behandling.

§ 6 Loyalitet overfor klienten

BOWTECH®-terapeuten skal udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise faglig omhu og respekt for klienternes individuelle behov og integritet, herunder kun gøre brug af midler og metoder, som er forsvarlige og som de er kvalificeret til at benytte.

BOWTECH®-terapeuten må aldrig stille diagnose og må ikke give klienten løfter om helbredelse eller være til hindring for, at klienten samtidig modtager hjælp fra andre behandlere eller læger. Lægelovens kapitel 6, §23 – §25 (om kvaksalveri) skal iagttages og overholdes af alle BOWTECH®-terapeuter.

§ 7 Loyalitet overfor andre behandlere

BOWTECH®-terapeuten skal udvise kollegiale hensyn og må ikke miskreditere andre BOWTECH®-terapeuter, andre behandlere og behandlingsformer eller læge.

§ 8 Beskrivelse af behandlingen

BOWTECH®-terapeuten skal give klienten en klar forståelig beskrivelse af behandlingens karakter, formål, og eventuelle risici, samt oplyse klienten om sit medansvar for behandlingsforløbet.

§ 9 Andre behandlingsformer

BOWTECH®-terapeuten bør have kendskab til andre behandlingsformer og henvise hertil, når klienten vil være bedre tjent med en anden behandling.

§ 10 Hygiejne

BOWTECH®-terapeuten skal udvise såvel personlig som lokalemæssig hygiejne og renlighed.

§ 11 Vedligeholdelse af faglig viden

BOWTECH®-terapeuten skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

§ 12 Oplysning om etiske regler

BOWTECH®-Danmarks etiske regler skal på anmodning være tilgængelig for klienterne.

§ 13 Behandling af klager

Klager sendes til formanden for det Etiske Råd.

§ 14 Overtrædelse

Ved overtrædelse af BOWTECH®-Danmarks etiske regelsæt kan BOWTECH®-terapeuten udelukkes fra foreningen, jfr. foreningens vedtægter.

Godkendt på Ekstraordinær generalforsamlingen den 03.01.2018